Fullscreen Image

Múdry spôsob ako znížiť dopad ošetrovania odevov na životné prostredie, vaše úsilie aj na vašu peňaženku.

sk

TEPLOTA

Odporúčania a tipy
Symboly
 • Používajte vhodný prací prostriedok v množstve odporúčanom výrobcom. Dbajte na to, aby ste neprepĺňali práčku. V prípade modernej práčky použite vhodný program.
 • Ak však odevy vyžadujú dôkladnejšie pranie, budete ich musieť prať minimálne pri teplote 60 °C. Aby ste predĺžili životnosť práčky, je potrebné prať z času na čas (raz týždenne alebo mesačne podľa frekvencie prania) pri 60 °C s použitím univerzálneho práškového pracieho prostriedku.
 • Vždy dodržiavajte pokyny pre ošetrovanie textílií.
 • Pred praním roztrieďte bielizeň podľa stupňa znečistenia, typu prania (teploty prania), farby a ak nie je k dispozícii symbol ošetrovania, podľa uvedeného obsahu vlákien. Upozornenie: Venujte pozornosť informáciám o špeciálnych postupoch prania chúlostivých vlákien.
 • Pred praním vyčistite škvrny alebo silno znečistené odevy; vopred preverte stálofarebnosť.
 • Vyprázdnite vrecká.
 • Zapnite gombíky a zatvorte zips.
 • Obráťte odevy na rubovú stranu.
 • Nastavte vhodný program prania podľa symbolu údržby (normálny postup, šetrný postup, veľmi šetrný postup).
 • Pri praní mokrých odevov naplňte bubon len do poloviny.
 • Dodržiavajte odporúčania dávkovania pracieho prostriedku podľa tvrdosti vody vašej domácnosti a stupňa znečistenia bielizne. Dávkujte vždy podľa najviac znečistenej textílie v príslušnej dávke prania, najmä ak sú v nej silno znečistené kusy.
 • V prípade farebných textílií nepoužívajte univerzálny prací prostriedok, ktorý obsahuje kyslík pre účely bielenia, ak ho symbol bielenia (∆) nedovoľuje použiť. V opačnom prípade môže dôjsť k strate farby vašich odevov. Odporúča sa použitie špeciálnych pracích prostriedkov.
Pranie s vyváraním (normálny postup): Výrobky napr. z bavlny alebo ľanu, biele, vhodné na vyváranie, farbené alebo potlačené. Pre dosiahnutie najúčinnejšieho prania naplňte vždy práčku doplna. Predtým vyčistite zaschnuté škvrny.
60° C pranie farebných výrobkov (normálny postup): Farebné výrobky, ktoré sa nesmú prať pri teplote varu, vyrobené napr. z bavlny, modálových vlákien, polyesteru a zmesných textílií.
Výrobky s označením “easy care” (ľahká údržba) (šetrný postup): Znížte náplň práčky. Bubon môže byť naplnený len do polovice.  Predpierajte len ak textílie sú silno znečistené. Neodstreďujte alebo odstreďujte len krátko, aby nedošlo k pokrčeniu.
40° C pranie farebných textílií (normálny postup): Cyklus prania napr. pre tmavé výrobky, vyrobené z bavlny, polyesteru, zmesných textílií a pod.
40° C výrobky s označením “easy care” (ľahká údržba)  (šetrný postup): Šetrné pranie napr. textílií z modálových, viskózových, syntetických vlákien (polyakrylu, polyesteru a polyamidu). Znížte náplň práčky na polovinu. Predpierajte len silno znečistené textílie. Neodstreďujte alebo odstreďujte len krátko, aby nedošlo k pokrčeniu.
40° C veľmi šetrný postup (šetrný postup / cyklus pre pranie vlny): Pre výrobky  napr. vlnu, ktorú možno prať v práčke. Pri tomto cykle prania dochádza k výrazne šetrnejšiemu mechanickému spracovaniu. Podstatne znížte obsah náplne. Bubon môže byť naplnený len do jednej tretiny
30° C pranie farebných textílií (normálny postup): Cyklus prania napr. pre tmavé výrobky z bavlny, polyesteru, zmesných textílií a pod.

30° C výrobky s označením “easy care” (ľahká údržba). Bubon môže byť naplnený len do polovice. Neodstreďujte alebo odstreďujte len krátko, aby nedošlo k  pokrčeniu.

30° C veľmi šetrný postup (šetrný postup / cyklus pre pranie vlny): Výrobky, vyrobené napr. z vlny, ktorú možno prať v práčke. Pri tomto cykle prania dochádza k výrazne šetrnejšiemu mechanickému spracovaniu. Bubon môže byť naplnený len  do jednej tretiny.