Fullscreen Image

Múdry spôsob ako znížiť dopad ošetrovania odevov na životné prostredie, vaše úsilie aj na vašu peňaženku.

sk

PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ

Odporúčania a tipy
Symboly
 • Ponechajte etiketu so symbolmi údržby na textilnom výrobku, neodstraňujte ju,  pomôžete tým vašej profesionálnej čistiarni zabezpečiť jeho lepšie ošetrenie a vybrať správny proces čistenia – buď suchý alebo mokrý.
 • Vaše textilné výrobky je možné ošetriť čistiacimi procesmi dvoch typov:
  - “Suché čistenie” s použitím špeciálnych odporúčaných rozpúšťadiel (s označením symbolmi P alebo F)
  - “Mokré čistenie” s použitím vody, špeciálnych procesov prania (zvolené teploty, mydlá na pranie, rýchlosti odstreďovania atď.) a procesov sušenia v bubnovej sušičke v závislosti od vášho textilného výrobku.
 • Neodstraňujte z odevu etiketu so symbolmi údržby! Chemickej čistiarni a práčovni poskytuje cenné informácie o zložení výrobku a pokyny pre jeho ošetrovanie.
 • Objemné textilné výrobky (napr. prikrývky z prachového peria) alebo výrobky, ktoré prekračujú objem práčky na pranie v domácnosti, by sa mali čistiť odborne. V takom prípade môže čistiareň použiť napríklad proces mokrého čistenia.
 • Na trhu sú k dispozícii rôzne rozpúšťadlá, určené na chemické čistenie, ktoré zachovávajú kvalitu výrobku a predlžujú jeho životnosť.

Je dobré vedieť, že ...

 • Textilné výrobky, označené “P” sa môžu čistiť aj uhľovodíkmi, so symbolom “F”. Takzvaný proces “F” je šetrnejší k textílám.
 • Mnohé textilné výrobky, ktoré nie je možné prať v bežnej práčke na pranie v domácnosti, alebo ktoré nie je možné chemicky čistiť, sa môžu úspešne čistiť s použitím technológie  mokrého čistenia.
Profesionálne chemické čistenie v : tetrachlóroetyléne a / alebo uhľovodíkoch. Normálny postup čistenia bez obmedzení.
Profesionálne chemické čistenie v: tetrachlóretyléne a / alebo uhľovodíkoch. Šetrný postup čistenia s prísnym obmedzením namáčania a /alebo mechanického spracovania a/alebo teploty.
Profesionálne chemické čistenie v : uhľovodíkoch  (ťažké benzény). Normálny postup čistenia bez obmedzení.
Profesionálne chemické čistenie v: uhľovodíkoch (ťažké benzény). Šetrný postup čistenia s prísnym obmedzením namáčania a/alebo mechanického spracovania a/alebo teploty.
Výrobok sa nesmie chemicky čistiť. Profesionálne chemické čistenie nie je dovolené. Nepoužívajte odstraňovače škvŕn, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Profesionálne mokré čistenie: Normálny postup mokrého čistenia bez obmedzení.
Šetrné profesionálne mokré čistenie: Postup mokrého čistenia pre citlivé textílie s obmedzeným mechanickým spracovaním.
Veľmi šetrné profesionálne mokré čistenie: Postup mokrého čistenia pre veľmi citlivé textílie s výrazne obmedzeným mechanickým spracovaním.
Výrobok sa nesmie čistiť mokrým postupom. Profesionálne mokré čistenie nie je dovolené.